Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od obchodních podmínek - soubor k tisku PDF 

 

Příloha obchodních podmínek - Oznámení odstoupení od kupní smlouvy 

 

Zákazník / odesílatel: 

Jméno a příjmení:      …............................................................................................... 

Bydliště:                     …............................................................................................... 

E-mail:                          …............................................................................................... 

Telefonní číslo:            …............................................................................................... 

Prodávající / adresát: 

Oganes s.r.o. 

IČO 02793024 

DIČ CZ02793024 

Se sídlem: Nemojany 323, 68303 Nemojany 

DORUČOVACÍ ADRESA 

Nemojany 323, 68303 Nemojany, Česká Republika 

e-mail: info@vaselatky.cz 

telefon: +420 774 909 090 

 

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy 

Dobrý den, 

dne …................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z objednávky číslo …............................. 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu. Vracené zboží i daňový doklad posílám zpět s tímto dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ......................... Kč na můj bankovní účet číslo ………….................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 

Poznámka:  
Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu. 

*Zboží vracím nenošené v původním obalu a s visackou. Jsem si vědoma, že při nedodržení této podmínky, nebude vratka akceptována a zboží mi bude na mé náklady vráceno zpět.

 

V .................................................. 

 dne...............................................                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          …....................................................... 

                                                                                                                                                                                                                                                            Vlastnoruční podpis  

Zpět do obchodu

Získejte slevu 10 % na první nákup už dnes!

Registrovat se